erfgenaam
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 : Titel I : Erfenissen : Hoofdstuk III. - Onderscheiden orden in de erfopvolging

Afdeling II. - Plaatsvervulling

....
Art. 740. Plaatsvervulling heeft, in de rechte nederdalende lijn, tot in het oneindige plaats.

Zij is in alle gevallen toegelaten, hetzij de kinderen van de overledene opkomen samen met de afstammelingen van een vooroverleden kind, hetzij - alle kinderen van de overledene voor hem gestorven zijnde - de afstammelingen van de kinderen onder elkaar in gelijke of ongelijke graden staan.

Commentaar