erfgenaam
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 : Titel I : Erfenissen : Hoofdstuk III. - Onderscheiden orden in de erfopvolging

Afdeling II. - Plaatsvervulling

....
Art. 742. In deze zijlijn is plaatsvervulling toegelaten ten voordele van de kinderen en afstammelingen van broeders en zusters, ooms en tantes van de overledene, hetzij die tot de erfenis komen samen met ooms en tantes, hetzij de erfenis, na vooroverlijden van alle broeders en zusters, ooms en tantes van de overledene, vervalt aan hun afstammelingen in gelijke of in ongelijke graden.

Commentaar