law - inheritance - tax

Wet van 28 juni 1956, inzake de heffing van de rechten van successie, van schenking en van overgang


Artikel 7 geldend 16 februari 2009:

Hetgeen aan de langstlevende echtgenoot, krachtens een bij huwelijksvoorwaarden gemaakt en van het overlijden van de eerststervende afhankelijk beding, bij dat overlijden meer toekomt dan de helft der gemeenschap of, in geval van een verrekenbeding of deelgenootschap, meer toekomt dan volgens de wettelijke regeling het geval zou zijn, wordt, voor de toepassing van deze wet, geacht krachtens erfrecht door het overlijden van de eerststervende te zijn verkregen.

Commentaar

Ook in het Belgische wetboek van successierechten (artikel 5) vinden we dezelfde fictiebepaling terug. De Belgen hebben dit concept overgenomen van de Nederlanders.