law : inheritance : tax

Belgische Successierechten

In 2008 worden de successirechten net zoals vele andere Belastingen georganseerd door het Federale Ministerie van Financien. Ook de wetgeving inzake de heffing van het successierecht is een Belgische aangelegengheid. De wetten hierover behoren tot de bevoegdheid van de federale parlementen.

Maar wat het tarief en de vrijstellingen betreft behoort de bevoegdheid tot de Gewesten.

Successierechten