In antwoord op uw brief van ... deel ik U hierbij mede dat een bedrag van ... zal gestort worden op uw rekening. Beleefd verzoek ik U deze erfenisrechten te storten aan de Italiaanse fiscus.

Daar de onroerende goederen in ItaliŽ gelegen eveneens werden opgenomen in de aangifte van nalatenschap die in Belgie werd ingediende, voorziet de Belgische wetgeving in een verrekening met de successierechten die in Italie werden betaald.

Om de aanvraag tot verrekening in Belgie te kunnen indienen, dien ik volgende documenten te bekomen:
1) een gedateerde en ondertekende kwitantie der in Italie betaalde successierechten;
2) een door de Italiaanse fiscus eensluidende verklaard afschrift van de aangifte die werd ingediend;
3) een door de Italiaanse fiscus voor eensluidend verklaard afschrift van de berekening der erfenisrechten.

Successierechten

 

2747.com / 2747 / law / inheritance / inheritance tax