Tarief der successierechten bij het erven van een broer

Het tarief verschilt naargelang het gewest waarin de overledene woont.

Wel wordt het tarief in alle gewesten berekend op basis van het erfdeel van de verkrijger en dus niet samengevoegd tot een massa waarop het tarief wordt toegepast.

 

2747.com / law / inheritance / tax

contact