In response to your letter ... I inform you that the amount of ... will be wired into the bank account. Could you please take care for the payment of the inheritance tax to the italian tax office.

As the real estate in Italy was also declared in a declaration of inheritance with the Belgian Tax office, the Belgian Tax Code allows a deduction of the inheritance tax payed in Italy from the inheritance tax on the world wide estate which has to be payed in Belgium.

In order to make a request whith the Belgian tax office for the deduction of the inheritance tax payed in Italy, I need the following documents:
1) a dated receipt for inheritance tax payed in Italy which is signed by the italian tax office;
2) a for valid declared copy of the declaration of inheritance;
3) a by the Italian Tax Office declared conform copy of the way how the inheritance tax way calculated.

Would it be possible for you to take care so that I will recieve these documents?

.

In antwoord op uw brief van ... deel ik U hierbij mede dat een bedrag van ... zal gestort worden op uw rekening. Beleefd verzoek ik U deze erfenisrechten te storten aan de Italiaanse fiscus.

Daar de onroerende goederen in ItaliŽ gelegen eveneens werden opgenomen in de aangifte van nalatenschap die in Belgie werd ingediende, voorziet de Belgische wetgeving in een verrekening met de successierechten die in Italie werden betaald.

Om de aanvraag tot verrekening in Belgie te kunnen indienen, dien ik volgende documenten te bekomen:
1) een gedateerde en ondertekende kwitantie der in Italie betaalde successierechten;
2) een door de Italiaanse fiscus eensluidende verklaard afschrift van de aangifte die werd ingediend;
3) een door de Italiaanse fiscus voor eensluidend verklaard afschrift van de berekening der erfenisrechten.

Contact the author of this page.

2747.com / 2747 / law / inheritance / tax - Belgium