Successierechten in het Brusselse Gewest: Samenwonenden zijn verplicht een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd om te kunnen genieten van een gunstig tarief.

Voor de toepassing van het voorgaande tarief en van de overige bepalingen van dit hoofdstuk wordt onder samenwonende verstaan, de persoon die zich in de toestand van wettelijke samenwoning bevindt in de zin van titel Vbis van het boek III van het Burgerlijk Wetboek.