Successierechten in het Brusselse Gewest: stiefkinderen en kinderen van de samenwonende partner

Artikel 50

§ 1. Voor de toepassing van het tarief in rechte lijn, wordt met een nakomeling van de erflater gelijkgesteld het kind van zijn echtgenoot of van een samenwonende die met de erflater geen band van verwantschap tot de derde graad heeft, op voorwaarde dat het kind, voor de leeftijd van 21 jaar, gedurende zes jaar zonder onderbreking, van de erflater of van de erflater en zijn echtgenoot of samenwonende tezamen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normalerwijze van hun ouders krijgen. Voor toepassing van hetzelfde tarief wordt met de vader of moeder van de erflater gelijkgesteld zijn of haar echtgenoot of samenwonende.

§ 2. Het tarief van het recht tussen echtgenoten en tussen samenwonenden is niet van toepassing, naargelang het geval, wanneer de echtgenoten uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden zijn of wanneer de wettelijke samenwoning een einde heeft genomen, tenzij de echtgenoten of de samenwonenden gemeenschappelijke kinderen of nakomelingen hebben.

Successierechten