De Vlaamse successierechten

1. Het tarief in de 'rechte lijn' bedraagt 3% op de eerste 50.000 euro per erfgenaam. Tot 250.000 euro bedraagt het 9% en daarboven 27%

2. Samenwonenden kunnen genieten van dezelfde tarieven als gehuwden. Dit geld ook voor de stiefkinderen.

3. De erfenis van een onderneming met minimaal 5 voltijdse weknemers wordt niet meer belast. Het tarief bedraagt 0 %.

4. De langstlevende echtgenoot erft het vruchtgebruik op de ganse nalaenschap

5. In de 'rechte lijn' wordt de nalatenschap gesplitst in een roerend en onroerend gedeelte. In ieder deel wordt de eerst schijf belast aan 3%.

6. In de 'rechte lijn' wordt het tarief toegepast per erfgenaam.

7. Van het belastbaar actief der nalatenschap mag het passief der nalatenschap worden afgetrokken.

8. Het tarief in de 'vreemde lijn' wordt toegepast op de nalatenschap in haar geheel en bedraagt 45% op de eerste 75.000 euro. Tot 125.000 euro bedraagt het 55% en daarboven 65%

9. Tussen 'broers en zussen' wordt het tarief toegepast per erfdeel en bedraagt het in de schijf tot 75.000 euro 30%

10. Voor kleine nalatenschappen kan men rekenen op een aantal verminderingen van de verschuldigde successierechten

11. Legaten aan vzw's worden belast aan 8,8%

Successierechten