Over de nalatenschap in Belgie:

rechtbank

notaris

huwelijk

testament

Tarief der successierechten in Vlaanderen in 2005

Tarief Ouders/kinderen (rechte lijn) en Samenwonenden Broer/Zus Andere
vanaf 0,01 euro 3% 30% 45%
vanaf '2 miljoen bef' 9% - -
vanaf '3 miljoen bef' - 55% 55%
vanaf '5 miljoen bef' - 65% 65%
vanaf '10 miljoen bef' 27% - -

Bij Ouders/kinderen en Samenwonenden wordt er een splitsing gemaakt tussen het roerend en onroerend gedeelte van de nalatenschap en worden de schijven op beide gedeelten toegepast. Tevens is er in deze categorie van erfgenamen een toepassing van de schijven per erfgenaam.

Tussen broer en zus worden de tarieven toegepast per erfdeel.

Tussen andere personen worden de tarieven toegepast op de globale erfenis (er is geen splitsing van de erfenis per erfgenaam).