De successierechten in Vlaanderen in de 'vreemde lijn'

Buiten de personen die kunnen genieten van het tarief in de 'rechte lijn' en buiten de erfenissen tussen 'broer en zus', vallen alle andere personen onder het tarief in de 'vreemde lijn'.

Men neemt bovenden de nalatenschap in haar geheel. Van het globale actief wordt het passief afgetrokken.

Dan wordt de nalatenschap belast als volgt:

van 0,01 euro tot

75.000 euro

45 % = 33.750 euro

75.000 euro tot

125.000 euro

55 % = 41.250 euro

vanaf 125.000 euro

65 %

Successierechten

 

Volgende bladzijde >>