Een legaat aan een VZW wordt in Vlaanderen belast aan een verlaagd tarief der successierechten van 8,8%

bron: artikel 59 wetboek Successierechten

De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden verlaagd:
1į tot 6,60 % voor de legaten aan provincies, gemeenten, provinciale en gemeentelijke openbare instellingen en instellingen van openbaar nut gelegen in het Vlaamse Gewest;
2į tot 8,80 % voor de legaten gedaan aan de verenigingen zonder winstoogmerken, aan de aangenomen mutualiteitsverenigingen, aan de beroepsverenigingen en aan de internationale verenigingen met wetenschappelijk doel.
Art. 59 : gewijzigd bij art. 19, Decreet 20.12.1996, Arrest van het Arbitragehof van 09.12.98 : tarief voor instellingen van openbaar nut gelegen in het Vlaamse Gewest wordt niet verlaagd.

Artikel 60: "Artikelen 55 en 59 zijn slechts op de Belgische organismen en instellingen toepasselijk."

Belgie - Vlaanderen

 

Successierechten