Tarief der successierechten in Vlaanderen in de rechte lijn, tussen gehuwden en samenwonenden.

Tarief Ouders/kinderen Samenwonenden Broer/Zus Andere
vanaf 0,01 euro 3% 30% 45%
vanaf 2 miljoen bef 9% - -
vanaf 3 miljoen bef - 55% 55%
vanaf 5 miljoen bef - 65% 65%
vanaf 10 miljoen bef 27% - -

Bij Ouders/kinderen en Samenwonenden wordt er een splitsing gemaakt tussen het roerend en onroerend gedeelte van de nalatenschap en worden de schijven op beide gedeelten toegepast. Tevens is er in deze categorie van erfgenamen een toepassing van de schijven per erfgenaam.

Tussen broer en zus worden de tarieven toegepast per erfdeel.

Tussen andere personen worden de tarieven toegepast op de globale erfenis (er is geen splitsing van de erfenis per erfgenaam).

 

Successierechten