Successierechten in Vlaanderen op het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

De leeftijd van de vruchtgebruiker geeft een bepaalde coŽfficient volgens de tabel die de fiscus hanteert voor het bepalen van de waarde van vruchtgebruik.

 

De bekomen coŽfficient wordt vermenigvuldigd met 4 en zo bekomt men de waarde van het vruchtgebruik uitgetrukt in procent van de waarde van de volle eigendom.

 

Bijvoorbeeld: De vruchtgebruikter is 72 jaar. Deze leeftijd stemt overeen met een coŽfficient 6 

 

  Successierechten

Volgende bladzijde >>