De successierechten in Vlaanderen in de 'vreemde lijn'

Buiten de personen die kunnen genieten van het tarief in de 'rechte lijn' en buiten de erfenissen tussen 'broer en zus', vallen alle andere personen onder het tarief in de 'vreemde lijn'.

Men neemt bovenden de nalatenschap in haar geheel. Van het globale actief wordt het passief afgetrokken.

Dan wordt de nalatenschap belast als volgt:

van 0,01 euro tot

75.000 euro

45 % = 33.750 euro

75.000 euro tot

125.000 euro

55 % = 27.500 euro

vanaf

125.000 euro

65 %

Op de twee eerste schijven samen betalen de erfgenamen in totaal 61.250 euro successierechten (gemiddeld 49%). Alles boven de 125.000 euro netto-actief wordt belast aan 65%.

"Voor wat alle anderen betreft, wordt dit tarief toegepast op het overeenstemmende gedeelte van de som van de netto-aandelen, verkregen door de rechtverkrijgenden van deze groep." Bron: artikel 48 Wetboek Successierechten (Vlaanderen).

Iedere erfgenaam betaalt een gelijk aandeel (bijvoorbeeld 1/8ste) in de successierechten als het aandeel (bijvoorbeeld 1/8ste) dat hij heeft in de nalatenschap.

Successierechten

Volgende bladzijde >>