Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Afdeling II : Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood

...
Artikel 8

Rechtsleer

2006: Belastbaarheid van levensverzekeringen inzake successierechten