Belgische Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk X : Waarborgen van de Staat
Afdeling I : Zakelijke zekerheden

Artikel 84

Om de invordering van het successierecht te waarborgen, wordt, ten bate van de Staat, op al de nagelaten roerende goederen een algemeen voorrecht gesteld, onmiddellijk rang nemende na deze vermeld onder artikelen 19 en 20 van de Wet van 16 december 1851 en onder artikel 23 van Boek II van het Wetboek van Koophandel.

Bovendien, wordt de invordering der rechten van successie en van overgang bij overlijden gewaarborgd door een wettelijke hypotheek op al de voor hypotheek vatbare goederen door de overledene in het Rijk nagelaten.

Deze waarborgen dekken insgelijks de interesten, alsmede de kosten van vervolging en van geding.


De fiscale rol van de notaris