Vlaams wetboek der successierechten

Artikel 19

De belastbare waarde der goederen die het actief van de nalatenschap van een Rijksinwoner uitmaken, en der aan het recht van overgang bij overlijden onderworpen onroerende goederen, is de door de aangevers te schatten verkoopwaarde ten dage van het overlijden.

Voor de waardering der goederen waarvan de schijnbare eigendom op het hoofd van de overledene berust, wordt er geen rekening gehouden met de waardevermindering die zou kunnen voortspruiten uit de wederroepelijkheid van de titel van verkrijging van de overledene.

(Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 13 september 2007)

Waardering belastbaar actief

inheritancetax