Vlaams wetboek der successierechten

Artikel 22

Worden voor de toepassing van artikelen 21 en 66/1 met vruchtgebruik gelijkgesteld, de rechten van gebruik en bewoning, alsmede het recht op vruchten, inkomsten of opbrengsten.

Indien de lijfrente, de levenslange prestatie of het vruchtgebruik op het hoofd van twee of meer personen is gevestigd, is de in aanmerking te nemen leeftijd die van de jongste persoon.

(Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 13 september 2007)
inheritancetax