Vlaams wetboek der successierechten

Artikel 23

Het jaarlijks bedrag in geld der periodieke renten en prestatiën betaalbaar in natura wordt geregeld naar het gemiddeld bedrag van de marktprijzen der twee jongste jaren van de markt die het naast bij de tot waarborg aangewende goederen en bij ontstentenis van bezwaarde goederen, bij de woonplaats van de schuldenaar gelegen is; indien geen marktprijzen bestaan, wordt dit bedrag door de aangevende partijen begroot.

(Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 13 september 2007)

Waardering belastbaar actief
inheritancetax