Vlaams wetboek der successierechten


Artikel 24

De zekere schuldvorderingen, doch waarvan het bedrag op 't ogenblik van het overlijden onbepaald is, worden in de aangifte voor hun waarde opgenomen, behoudens regularisatie bij de definitieve bepaling van hun bedrag.

(Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 13 september 2007)

Waardering van schuldvorderingen
inheritancetax