Vlaams wetboek der successierechten

Artikel 26

Voor de heffing der rechten van successie en van overgang bij overlijden, in rechte lijn of tussen echtgenoten die één of meer gemene kinderen of afstammelingen van hen nalaten, wordt de regering ertoe gemachtigd een wijze van waardering der in België gelegen onroerende goederen vast te stellen, gegrond op de kadastrale opbrengst dier goederen vermenigvuldigd door een naar de gemiddelde verhouding tussen kadastrale opbrengsten en verkoopprijzen periodiek vast te stellen coëfficiënt.

(Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 13 september 2007)

Waardering belastbaar actief
inheritancetax