Vlaams wetboek der successierechten

Artikel 43

In strijd met de voorschriften van nummer VI van artikel 42, mogen het voorwerp ener globale aangifte en globale raming uitmaken, elke van hiernavermelde groepen van goederen, behalve voor de kunstwerken wanneer een of meer van die werken in betaling van successierechten worden aangeboden overeenkomstig artikel 83-3:

1° de onroerende goederen, andere dan de onroerende goederen door bestemming, hieronder aangeduid, die een enig bedrijf of een enkel domein geheel uitmaken;

2° onder de voorwerpen die tot een landbouwbedrijf dienen:

a) elke soort van dieren;

b) het landbouwgereedschap;

c) de bezaaiingen en andere vruchten te velde;

d) de zaden, de waren, het stro en de meststoffen;

3° wat betreft de voorwerpen dienende tot een nijverheidsbedrijf:

a) de werktuigen;

b) de vervaardigde of bereide koopwaren en de grondstoffen;

4° wat betreft de voorwerpen dienende tot een handelsbedrijf:

a) het materieel en de bedrijfstoestellen;

b) de koopwaren;

5° de kledingstukken, de juwelen, de boeken en alle andere voorwerpen tot persoonlijk gebruik van de overledene;

6° de stoffering, het vaatwerk, het keukengereedschap en andere voorwerpen van gelijke aard;

7° de verzamelingen van schilderijen, porselein, wapens en andere voorwerpen;

8° de wijn en andere waren.

(Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 13 september 2007)

Inhoud aangifte
inheritancetax