Wetboek der successierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstellingen en verminderingen

Artikel 55 (Vlaamse) anno 2006:

Worden van de rechten van successie en van overgang bij overlijden vrijgesteld, de legaten gedaan aan het Vlaamse Gewest en aan de Vlaamse Gemeenschap en aan openbare instellingen van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap.

(Art. 55 zoals gewijzigd bij art. 17, Decreet 20.12.1996.)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Ter vergelijking: voor legaten aan provincies, gemeenten, ... is er geen vrijstelling doch slechts een vermindering van het successierecht voorzien (artikel 59 W.Succ. anno 2006)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht