Successierechten 2007

Algemeen - Aangifte van nalatenschap - Regionaal

Regionale vrijstellingen

Vlaamse - Brusselse - Waalse

Vrijstelling voor de gezinswoning (vanaf 1 januari 2007)

Abattementen afgeschaft in 1996 (art 54)

Abattement voor gehandicapte persoon

Legaten aan het Vlaamse Gewest en aan de Vlaamse Gemeenschap (art. 55)

Maatschappelijke rechten in serviceflats (art. 55bis)

VEN-gronden en bossen