Successierechten 2007

Algemeen - Aangifte van nalatenschap - Regionaal

Regionale vrijstellingen

Vlaamse - Brusselse - Waalse

Abattementen en bijabattementen (art. 54 - decreet 22 okt 2003)


Legaten aan Waalse Gewest en Franse en Duitstalige Gemeenschap (15 dec 2005)

Natura 2000-gebieden (art. 55bis)