Belgian inheritance tax

Wetboek van Successierechten :

Hoofdstuk XVI : Vervolgingen en gedingen

Artikel 141 in Vlaanderen anno 2007:
....
Binnen de door de wet gestelde grenzen, wordt het bedrag van de proportionele fiscale boeten vastgesteld in dit Wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

Proportionele fiscale boeten

Deze boeten werden door de minister verminderd bij KB van 31 maart 1936.