erfgenaam
Wetboek der successierechten - Hoofdstuk IX : Betaling der rechten en boeten
Afdeling I : Verplichting - Afdeling II Bijdrage - Afdeling III Termijn van betaling - Afdeling IV : Moratoire interest - Afdeling V : Wijzen van betaling

Afdeling I : Verplichting

....

Artikel 73 Belgische Wetboek Successierechten

Het aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van een nalatenschap ontheft de erfgenamen van geen der bij dit wetboek voorgeschreven verplichtingen.

De beheerder, voor de vereffening van de nalatenschap aangesteld zoals bepaald in de artikelen 803bis, 804 en 810bis van het Burgerlijk Wetboek, is eveneens tot deze verplichting gehouden.


Commentaar