erfgenaam
Wetboek der successierechten - Hoofdstuk IX : Betaling der rechten en boeten Afdeling I : Verplichting
....
Artikel 73
Het aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van een nalatenschap ontheft de erfgenamen van geen der bij dit wetboek voorgeschreven verplichtingen.

De beheerder, voor de vereffening van de nalatenschap aangesteld zoals bepaald in de artikelen 803bis, 804 en 810bis van het Burgerlijk Wetboek, is eveneens tot deze verplichting gehouden.

Commentaar

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving wordt geregeld in artikel 793 ev. van het Burgerlijk wetboek.

Fiscaal gezien moet men een aangifte van nalatenschap indienen, ook al heeft men aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Fiscaal gezien stelt men zich bloot aan de risico's van artikel 7 en 108 Wetboek Successierechten, ook al heeft men aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Om alle fiscale risico's te verlijden is verwerping van de nalatenschap de enige garantie.