erfgenaam
Wetboek der successierechten

Hoofdstuk IX : Betaling der rechten en boeten

Afdeling I : Verplichting

Afdeling II Bijdrage

Afdeling III Termijn van betaling

Afdeling IV : Moratoire interest

Afdeling V : Wijzen van betaling


Commentaar
Alvorens er moet betaald worden, moet er een aangifte van nalatenschap worden ingediend.

Daarna zal men weten hoeveel successierechten er moeten betaald worden.

Wat de betaling betreft kan de fiscus de erfgenamen aanspreken voor de successierechten verschuldigd op de bijzondere legaten. Maar de bijzondere legatarissen staan moeten die successierechten wel afrekenen met de erfgenamen.