Successierechten 2007

Algemeen - Aangifte van nalatenschap - Regionaal

Regionale verminderingen

Vlaamse - Brusselse - Waalse

Vermindering wegens kinderlast (art. 56)

Nieuwe overdrachten binnen het jaar (art. 57)

Opeenvolgende overdrachten van goederen in blote eigendom

Legaten aan gemeenten en hun openbare instellingen (2002)

Aparte taxatie voor de woning (20 december 2002)