Successierechten 2007

Algemeen - Aangifte van nalatenschap - Regionaal

Regionale verminderingen

Vlaamse - Brusselse - Waalse

Degressieve vermindering (art. 56) (Vervanging abattement)

Nieuwe overdracht binnen het jaar (art. 57)

Opeenvolgende overdrachten van goederen in blote eigendom

Legaten aan provincies, gemeenten, provinciale en gemeentelijke openbare instellingen,

Familiale ondernemingen (art. 60 bis)