Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk 14 : Teruggave van rechten
Artikel 134 - Artikel 135Artikel 136

De gekweten rechten van successie en van overgang bij overlijden, de interesten en de boeten zijn vatbaar voor teruggave:

1° wanneer de wet slecht toegepast werd;

2° wanneer het bestaan van wegens gemis aan bewijzen verworpen schulden binnen twee jaar na de betaling der belasting vastgesteld wordt.