Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk 14 : Teruggave van rechten
Artikel 134Artikel 135 - Artikel 136

Artikel 136

Het bestuur wordt ertoe gemachtigd de aan teruggave onderworpen sommen toe te rekenen op die welke wegens dezelfde nalatenschap op grond van een andere oorzaak zouden verschuldigd zijn.

Wanneer met toepassing van artikel 83/3 successierechten voldaan zijn door de afgifte van roerende goederen kan een teruggave enkel in geld geschieden.