De nieuwe Vlaamse schenkingsrechten in 2004

Progressiviteit en progressievoorbehoud inzake successierechten

Progressievoorbehoud is in de eerste plaats van belang bij schenkingen waarop het progressief tarief van toepassing is.

In principe bestaat er ook progressievoorbehoud bij overlijden binnen de 3 jaar nadat men heeft geschonken. Deze regel en zijn uitzonderingen is voor Vlaanderen te vinden in artikel 66 bis Vlaamse Wetboek Successierechten.