Wetboek der successierechten

Hoofdstuk VI : Tarief der rechten

Afdeling I : Algemeen tarief

Artikel 48: Vlaanderen, Brussel, Wallonie

Artikel 48/2: activa geinvesteerd in een bedrijf (ingevoerd in 1980)

 

Afdeling II : Bijzondere regelen


 

Regionalisering van het successierecht

Ieder gewest regelt zijn eigen tarieven, vrijstellingen en verminderingen.