Wetboek der successierechten
Hoofdstuk VI : Tarief der rechten : Afdeling I : Algemeen tarief
Artikel 48 voor Vlaanderen anno 2007

Rechtsleer

2007 : De vrijstelling van successierechten op de gezinswoning in voordeel van de langstlevende partner in het Vlaamse Gewest (vanaf 1 januari 2007)