TABEL II

Tarief tussen andere personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden

A

Van/tot  

0,01 EUR - 75.000 EUR

75.000 EUR - 125.000 EUR

boven de 125.000 EUR
Tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte zoals voorkomend in kolom A
tussen broers en zusters

30 %

55 %

65 %
tussen anderen45 %

55 %

65 %  
Totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten
tussen broers en zusters


22.500 EUR

50.000 EUR
tussen anderen
33.750 EUR

61.250 EUR

 
Artikel 48
....
§ 3. Tabel II bevat het tarief tussen andere personen dan in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden. Dit tarief wordt, voor wat broers en zusters betreft, toegepast op het overeenstemmende gedeelte van het netto-aandeel van elk der rechtverkrijgenden zoals voorkomend in kolom A. Voor wat alle anderen betreft, wordt dit tarief toegepast op het overeenstemmende gedeelte van de som van de netto-aandelen, verkregen door de rechtverkrijgenden van deze groep.