Het bepalen van het tarief inzake successierecht is een bevoegdheid die is overgeheveld van het federaal (Belgisch) niveau naar Vlaanderen, Wallonie en Brussel.

Het wetboek van Successierechten voorziet in een algemeen tarief inzake successierecht.
Artikel 48 Wetboek Successierechten:
- Vlaanderen : Tabel I, Tabel II
- Wallonie :
- Brussel :


Daarnaast voorziet het wetboek van Successierechten in bijzondere regels:
- inzake stiefkinderen: Vlaanderen

- inzake zorgkinderen: Vlaanderen

- inzake adoptie: Vlaanderen