Successierechten 2007

Algemeen - Aangifte van nalatenschap - Regionaal

Regionale tarieven

Vlaamse - Brusselse - Waalse

Vrijstelling voor de gezinswoning (vanaf 1 januari 2007)

Splitsing roerend-onroerend en nieuwe tarieven (1997)

Beroepsmatig geinvesteerde activa (art. 48)

Stiefkinderen en zorgkinderen (art. 50 vanaf 2002)

Adoptie

Aanwas of terugvalling (art. 53)

Samenwonenden (1997) termijn in 2000 teruggebracht van 3 tot 1 jaar feitelijke samenwoning