Progressievoorbehoud inzake successierechten

Inzake het registratierecht op schenkigen speelt er een progressievoorbehoud.

Ingevolge artikel 66 bis Vl. W. Succ. speelt dit progressievoorbehoud ook nog inzake successierechten.

Het gaat dan om schenkingen waarop registratierechten werden betaald of hadden moeten betaald worden. In de aangifte van nalatenschap moet een verklaring worden opgenomen aangaande deze voorheen gedane schenkingen.

Progressievoorbehoud inzake successierechten speelt dus geen rol indien een schenking werd gedaan bij bankgift of bij een schenking verleden voor een buitenlandse notaris. In die gevallen waarin geen registratierechten moesten betaald worden, speelt dan weer de fictiebepaling van artikel 7 W. Succ. een rol. Maar dit heeft niets met progressievoorbehoud te maken.

Wat het progressievoorbehoud inzake successierechten en de fictiebepaling van artikel 7 W. Succ. gemeen hebben is dat het in beide gevallen alleen gaat over de schenkingen in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden.
e-notaris.be

Vlaamse successierechten 2007: topics - dialogen - clausule