Successierechten 2007

Algemeen - Aangifte van nalatenschap - Regionaal

Regionale tarieven

Vlaamse - Brusselse - Waalse

Tariefverlaging beroepsmatig geinvesteerde activa

Samenwonenden (14 november 2001)

Adoptie  (art. 52)

Stiefkinderen (22 oktober 2003)

Aanwas of terugvalling (art. 53)