Het tarief van de Vlaamse successierechten

Alleen in de rechte lijn, tussen gehuwden, samenwonenden, en alle kinderen is er een leefbaar tarief van 3, 9 en 27 procent. Alle andere erfenissen worden vanaf 125.000 euro belast aan 65 procent successierechten.

Tussen ouders en kinderen

Het tarief wordt berekend per erfgenaam.

Om de successierechten te berekenen wordt de nalatenschap in een roerend en een onroerend gedeelte gesplitst. De verschillende belastingsschijven (3, 9 en 27 procent) worden apart op het roerend en het onroerend gedeelte toegepast (en dan nog eens apart per erfgaam).

Het laagste tarief is 3 procent.
Dan vanaf 50.000 euro is het tarief 9 procent.
Vanaf 250.000 euro is het tarief 27 procent (in 2006).

Tussen stiefouder en stiefkind

Stiefkinderen worden voor de successierechten gelijkgesteld met de eigen kinderen (2003). Ook na het overlijden van de eigen ouder, of na echtscheiding van de eigen ouder, zal de relatie stiefouder-stiefkind inzake successierechten behouden blijven.

Tussen een wettelijk samenwonende en de kinderen van zijn partner

Ook de kinderen van de persoon die op het ogenblik van overlijden met de overleden wettelijk samenwoont, erven aan hetzelfde tarief als kinderen van de overledene (2003).

Tussen de feitelijk samenwonende en de kinderen van zijn partner

Ook de kinderen van de persoon die op het ogenblik van overlijden met de overleden feitelijk samenwoont, erven aan hetzelfde tarief als kinderen van de overledene (2003), indien zij kunnen bewijzen dat hij met die ouder op het ogenblik van het overlijden reeds sedert n jaar ononderbroken een gemeenschappelijke huishouding voerde.

 

Tussen gehuwden

Wie gehuwd is met de overledene erft van hem aan het tarief der successierechten dat van toepassing is op verkrijgingen tussen ouders en kinderen.

Tussen wettelijk samenwonenden

Van zodra men een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, genieten de samenwoners onderling onmiddeliijk van het tarief der successierechten dat van toepassing is op de verkijgingen tussen ouders en hun kinderen. Deze regeling is van kracht sinds 1998.

Tussen feitelijk samenwonenden

Hetzelfde tarief der successierechten als tussen ouders en kinderen is in Vlaanderen van toepssing op de verkijgingen tussen de personen die kunnen bewijzen dat ze gedurende ten minste 1 jaar voorafgaand aan het overlijden met de overledene ononderbroken een gemeenschappelijke huishouding voerden. Deze regeling is van kracht sinds 1998.

 

Tussen uit de echt gescheiden personen

Als er gemeenschappelijke kinderen zijn, kunnen uit de echt gescheiden personen blijven genieten van het tarief tussen gehuwden om van elkaar te erven (2003).

Tussen ex-samenwonenden

Als er gemeenschappelijke kinderen zijn, kunnen de ex-samenwonenden blijven genieten van het tarief tussen gehuwden om van elkaar te erven (2003).

 

Tussen grootouders en kleinkinderen

Dezelfde regels als tussen ouder en kinderen zijn van toepassing.

Dit is het geval voor de volledige rechte lijn, dus ook het tarief tussen overgrootouders en achterkleinkinderen.

Kleinkinderen zijn aparte erfgenamen die apart beginnen te erven aan de laagste tarieven inzake successierechten.

 

Tussen geadopteerde en adoptant

Ingeval van volle adoptie is er een gelijkstelling inzake successierechten met de eigen kinderen.

Ingeval van gewone adoptie, is het tarief tussen vreemden van toepassing, tenzij in 4 uitzonderingsgevallen die de wet voorziet, waaronder: 3 wanneer het adoptief kind, vr de leeftijd van 21 jaar, gedurende 3 achtereenvolgende jaren hoofdzakelijk van de adoptant, of van deze en zijn levenspartner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen. Deze regeling werd in 2003 aangepast.

Tussen zorgouder en zorgkind

Zorgkinderen zijn de kinderen die ooit door de overlede zijn opgevoed (de wet voorziet criteria: vr de leeftijd van 21 jaar, gedurende 3 achtereenvolgende jaren bij een andere persoon heeft ingewoond en gedurende die tijd hoofdzakelijk van die andere persoon of van deze en zijn levenspartner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen).

Zorgkinderen genieten steeds van de gelijkstelling inzake successierechten met de kinderen van de overledene (2003).

 

Tussen broer en zus

vanaf 125.000 euro 65 procent

TIP:

Omdat het tarief van 65 procent successierechten zeer verwoestend inwerkt op een familievermogen, is het in het geval zeker aan te raden om aan successieplanning te doen.

 

Tussen tante of nonkel en nicht of neef

vanaf 125.000 euro 65 procent op de globale nalatenschap

TIP:

Omdat het tarief van 65 procent successierechten zeer verwoestend inwerkt op een familievermogen, is het in het geval zeker aan te raden om aan successieplanning te doen.

 

Tussen alle andere personen

vanaf 125.000 euro 65 procent op de globale nalatenschap

TIP:

Omdat het tarief van 65 procent successierechten zeer verwoestend inwerkt op een familievermogen, is het in het geval zeker aan te raden om aan successieplanning te doen.

 

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

External links: www.successierecht.be