erfgenaam
Wetboek van Successierechten :

Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Hoofdstuk II : Belastbaar actief

- Afdeling I : Successierecht

Artikel 15

Het successierecht is verschuldigd op de algemeenheid der aan de overledene of aan de afwezige toebehorende goederen, waar ook ze zich bevinden, na aftrekking der schulden en behoudens toepassing van artikelen 16 en 17.


- Afdeling II : Recht van overgang bij overlijden