BW : Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk V: Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen

Afdeling IV. - Onbeheerde nalatenschappen

Artikel 811 Burgerlijk Wetboek anno 2007:

Wanneer, na het verstrijken van de termijnen van boedelbeschrijving en van beraad, zich niemand aanmeldt om een nalatenschap op te vorderen, geen erfgenaam bekend is of de bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen, wordt deze als onbeheerd beschouwd.


Commentaar