De onverdeelde nalatenschap

minnelijke verdeling

gerechtelijke verdeling

 

2747.com / law / inheritance / undivided estate

contact

Gerechtelijk privaatrecht

Noatrieel gerechtelijk privaatrecht

Familiaal vermogensrecht

 

Niemand kan gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven (artikel 815 Belgisch Burgerlijk Wetboek). De erfgenamen dienen in twee gevallen een beroep te doen op de gerechtelijke verdeling om de nalatenschap te verdelen:

1. ingeval er minderjarigen of andere onbekwamen zijn onder de deelgenoten (artikel 1206 Belgisch Gerechtelijk Wetboek)

2. ingeval de deelgenoten het niet met elkaar eens zijn over de verdeling en iemand de uitonverdeeldheidtreding vordert voor de rechtbank (artikel 1207 Belgisch Berechtelijk Wetboek)