Vruchtgebruik

Belgische Successierechten


Het moet voor de toepassing van artikel 9 van het wetboek van successierechten gaan om vruchtgebruik in de strikte zin van het woord.

Deze fictiebepaling inzake successierechten is dus niet van toepassing op een recht van bewoning of een recht van gerbuik.

Er staat immers vruchtgebruik in de wettekst. Een fiscale wettekst moet limitatief geinterpreteerd worden omwille van het grondwettelijk beginsel: geen belasting zonder wet.