Ontneming omzettingsrecht inzake vruchtgebruik langstlevende

Ik ontneem aan mijn echtgenote het recht om de omzetting te vragen van het vruchtgebruik op mijn villa gelegen te Spanje, Loret del Mar, ...

Ik ontneem aan zijn andere erfgenamen het recht om de omzetting te vragen van het vruchtgebruik op mijn villa gelegen te Spanje, Loret del Mar, ...

2007 inhoud van testamenten : topicsdialogenclausules