De langstlevende echtgenoot erft vruchtgebruik op alles wat de eerststervende echtgenoot nalaat

Dit is het geval wanneer de overledene afstammelingen heeft.

Zo voorziet de wet het. Bij testament kan men dit vruchtgebruik beperken tot de helft van de nalatenschap, behalve voor de gezinswoning, waarop de langstlevende steeds het vruchtgebruik verkrijgt.

Heeft de overledene geen afstammelingen dan is er een andere regeling in de wet voorzien.

Afstammelingen wordt ruim begrepen. Ook geadopteerde kinderen erven.

Ingevolge de wet erft de langstlevende dit vruchtgebruik.

De kinderen erven de blote eigendom. In een aantal gevallen voorziet de wet een mogelijkheid om vruchtgebruik en blote eigendom om te zetten in volle eigendom. Zowel voor de langstlevende als voor de kinderen betaan er mogelijkheden om mits vergoeding de volle eigendom te bekomen.

Dit is een groot verschil tussen gehuwden en samenwonenden aangezien de samenwonenden geen erfgenaam zijn van elkaar ingevolge de wet. Zij kunnen elkaar eventueel laten erven via een testament.

Belgie